Blog

Jak zabezpieczyć oszczędności w dobie inflacji?

Istnieją dwa sposoby przechowywania oszczędności. Pierwszym z nich są tak zwane dobra realne, drugim natomiast aktywa finansowe. Do dóbr realnych zaliczyć można między innymi nieruchomości, dzieła sztuki czy nawet maszyny. Aktywa finansowe to z kolei wszelkiego rodzaju lokaty bankowe oraz obligacje skarbowe. Oszczędności przechowywane w ramach aktywów finansowych stoją przed ryzykiem wystąpienia inflacji, która powoduje, że określoną sumę pieniędzy możemy kupić w danym dniu za mniej, niż miałoby to miejsce w dniu poprzednim. Inflacja zmniejsza zatem wartość aktywów finansowych. Czy można zabezpieczyć oszczędności w dobie inflacji? Jak to zrobić?

Czym jest inflacja i jakie ma znaczenie dla Twoich oszczędności?

Inflacją nazywa się proces spadku siły nabywczej pieniądza i związany z tym wzrost cen w gospodarce. Mierzy się ją za pomocą skali procentowej i podaje w ujęciu rocznym. W najbardziej ogólnym ujęciu należałoby zatem stwierdzić, że jeżeli inflacja wzrośnie, a my nie otrzymamy podwyżki, która będzie w stanie jej dorównać, nie będzie nas już stać na te same rzeczy, co przed inflacją.

To, co zasługuje na szczególną uwagę, to przede wszystkim fakt, że wzrost inflacji wiąże się nierozerwalnie ze zwiększeniem stóp procentowych. Jeżeli zatem posiadamy zobowiązania w postaci kredytu, możemy liczyć się z tym, że wyższa inflacja spowoduje wzrost płaconych przez nas rat. Do najważniejszych przyczyn wzrostu inflacji zalicza się przede wszystkim obniżenie stóp procentowych, zmniejszenie kursu waluty krajowej, zwiększenie podaży wiążące się z dodrukiem pieniędzy, zmniejszenie produkcji lub wzrost jej kosztów, a także zwiększenie cen produktów importowanych.

W jaki sposób zabezpieczyć oszczędności przed negatywnym wpływem inflacji?

Dobra realne

Najprostszym sposobem na zabezpieczenie swoich oszczędności przed negatywnym wpływem inflacji jest przechowywanie ich w dobrach realnych. Przykładem może być tutaj zakup nieruchomości, złota inwestycyjnego, diamentów czy różnego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich.  Niestety nie każdy chce kupować działkę lub cenne dzieła sztuki – powodem może być fakt, że dobra te mają ograniczoną płynność, a to oznacza, że w razie potrzeby wycofanie pieniędzy może okazać się procesem długotrwałym.

Obligacje indeksowane do inflacji

Jeżeli zatem postawiliśmy na aktywa finansowe i chcemy zabezpieczyć swoje oszczędności w dobie inflacji, powinniśmy wybierać instrumenty finansowe, które płacą odsetki zależne od zmian zachodzących w gospodarce. Jednocześnie wskazane jest unikanie instrumentów, które oferują stałą stopę procentową przez długi okres. Do instrumentów zabezpieczających przed inflacją zalicza się między innymi obligacje indeksowane do inflacji. Takie obligacje mogą być emitowane przez prywatne firmy, banki lub rząd. W momencie zakupu obligacji nie wiemy, jaka będzie wysokość odsetek, które będziemy zobowiązani płacić na przykład w trzecim roku życia obligacji. To, co jest jednak wiadome, to fakt, że im wyższa będzie inflacja w przyszłości, tym większe będą też odsetki. Taki mechanizm pozwala właśnie na zabezpieczenie oszczędności przed inflacją.

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu

Podobnie dzieje się w przypadku lokat o zmiennym oprocentowaniu, które znajdziemy w ofercie niektórych banków. Taką lokatę można założyć na przykład na rok, a jej oprocentowanie będzie się zmieniać zależnie od zmian zachodzących w przypadku jakiegoś parametru, między innymi związanego ze stopami procentowymi. Wzrost stóp będzie oznaczał zwiększenie oprocentowania lokaty. Mechanizm ten uchroni nasze oszczędności przed inflacją dzięki temu, że zwiększeniu inflacji będzie towarzyszyć wzrost stóp procentowych.

Należy unikać zakładania lokat terminowych, które posiadają stałe oprocentowanie przez dłuższy okres. Może to bowiem wiązać się z tym, że oprocentowanie założonej przez nas wcześniej lokaty będzie niższe od aktualnej oferty bankowej. Lepszym rozwiązaniem okaże się zatem lokowanie pieniędzy na krótsze okresy oraz odnawianie lokat z nowym, wyższym oprocentowaniem.

Inflacja to dla naszych oszczędności zjawisko bardzo niebezpieczne. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na wszelkie możliwości ich zabezpieczenia.

Jak działa skup w Mennicy Skarbowej

 • krok1brown2

  Wypełnij krótki formularz kontaktowy - nasz doradca niezwłocznie oddzwoni do Ciebie.

  Podczas rozmowy zamówimy dla Ciebie bezpłatną przesyłkę kurierską.

 • krok2brown2

  Twoje kosztowności zostaną rzetelnie i szybko wycenione przez naszego specjalistę.

  O wycenie poinformujemy Cię telefonicznie.

 • krok3brown1

  Po akceptacji wyceny wyślemy Ci pieniądze w ciągu 24 godzin na konto bankowe.

  Płacimy najszybciej i najwięcej.

Wypełnij formularz

W celu skontaktowania się z naszymi doradcami prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Skontaktujemy się w ciągu 24h.
Pola oznaczone * są obowiązkowe