Blog

 Co to jest złoto dewizowe?

Jednym z ciekawych pojęć związanych z handlem żółtym metalem jest „złoto dewizowe”. I mimo że jego znajomość nie jest niezbędna do prowadzenia inwestycji w Polsce, to warto je znać. Co więc trzeba wiedzieć o dewizach?

Dewizy – co to jest?

Bardzo wielu osobom dewizy kojarzą się przede wszystkim z okresem PRL. Wówczas to ich posiadanie było synonimem bogactwa, były one także niezbędne do dokonania niektórych bardziej luksusowych zakupów. Co warte podkreślenia, wówczas mianem dewiz określano zarówno papiery wartościowe w walutach obcych, jak i same wymienialne waluty – co nie jest zgodne z obecnie obowiązującą definicją.

Obecnie zagadnienie to normuje Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe. Wyróżnia ona dwa pojęcie wartości dewizowych, które obejmuje zagraniczne środki płatnicze (waluty, dewizy) oraz dewizowe złoto i platynę. Z kolei mianem dewizy określa się jedynie dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych. W praktyce więc mówimy o wekslach, czekach, czekach podróżnych czy różnych innych należnościach. Co nie mniej ważne, obecnie posiadanie i korzystanie z dewiz jest w pełni dozwolone przez prawo i nie potrzeba do tego żadnych szczególnych zezwoleń.

Jak i gdzie kupować złoto inwestycyjne?

Złoto dewizowe, co trzeba o nim wiedzieć?

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, jedną z wartości dewizowych może być złoto i platyna. Aby jednak pełnić tę rolę, muszą one spełniać warunki ustawowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dewizowe złoto i platyna to metale w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców. W praktyce oznacza to, że wspomniane metale mogą być traktowane nie jako surowiec, a środek płatniczy.

Wbrew pozorom jest to bardzo ważne z punktu widzenia kupna i sprzedaży. Każdy złoty inwestor zauważył już też, że definicja taka jest dość podobna do określenia złota inwestycyjnego w ustawie o Podatku od Towarów i Usług. Zagadnienie to poruszone jest w artykule 121 pkt 1 i 2:

1. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o złocie inwestycyjnym, rozumie się przez to:

  1) złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;
  2) złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:
  a) posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
  b) zostały wybite po roku 1800,
  c) są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
  d) są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

2. Złote monety wymienione w spisie ogłaszanym co roku w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2 przez cały rok obowiązywania spisu.

Podstawowe różnice dotyczą więc formy złota – za inwestycyjne uznaje się także złoto w papierach wartościowych oraz starsze monety wyprodukowane w latach 1800-1850. Przedmioty z tej kategorii muszą też zawierać ściśle określoną zawartość złota, co nie jest uszczegółowione w przypadku dewiz. Ściśle określona jest też maksymalna cena złota do celów inwestycyjnych.

Inwestycje w złoto dewizowe – czy to dobre rozwiązanie?

A jak definicje złota inwestycyjnego i dewizowego mają się do siebie w codziennej praktyce? Dla przeciętnej osoby zastanawiającej się, jak kupować złoto różnica ta nie ma większego znaczenia. Osoby takie interesują się z reguły ogólnodostępnymi sztabkami i monetami, które najłatwiej jest kupić u polskich sprzedawców. Oczywiście odpowiednich transakcji można też dokonać w walutach obcych, co czasem może pozwalać na zwiększenie opłacalności inwestycji – poprzez wykorzystanie atrakcyjniejszych kursów. Fizyczne złoto inwestycyjne i złote dewizy to jednak pojęcia bardzo do siebie zbliżone. Kupowanie go jako elementu swojego portfela jest z kolei całkiem rozsądne, a więcej na ten temat można przeczytać w tekście: Inwestowanie w złoto w 2021 – czy nadal się to opłaca?

Złoto dewizowe? Handel dewizami? Pojęcia te w powszechnej świadomości brzmią bardzo poważne, jednak w praktyce obecnie nie znaczą nic wielkiego. Dużo ważniejszy jest aktualny kurs złota i wybranie odpowiedniego dla siebie produktu inwestycyjnego.

Jak działa skup w Mennicy Skarbowej

 • krok1brown2

  Wypełnij krótki formularz kontaktowy - nasz doradca niezwłocznie oddzwoni do Ciebie.

  Podczas rozmowy zamówimy dla Ciebie bezpłatną przesyłkę kurierską.

 • krok2brown2

  Twoje kosztowności zostaną rzetelnie i szybko wycenione przez naszego specjalistę.

  O wycenie poinformujemy Cię telefonicznie.

 • krok3brown1

  Po akceptacji wyceny wyślemy Ci pieniądze w ciągu 24 godzin na konto bankowe.

  Płacimy najszybciej i najwięcej.

Wypełnij formularz

W celu skontaktowania się z naszymi doradcami prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Skontaktujemy się w ciągu 24h.
Pola oznaczone * są obowiązkowe